Τι είναι το 520; Κάντε κλικ εδώ

logo_361

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης συζήτησε το από 4 Ιουλίου 2011 έγγραφο του «ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ - καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε» με το οποίο ζητείται όπως ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετάσχει στη γενικότερη πανελλαδική εκστρατεία και στηρίξει ενεργά τον αγώνα για την προτίμηση από τους καταναλωτές των ελληνικών προϊόντων, αγώνα που στηρίζει την εθνική μας οικονομία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε το θέμα ως επείγον και το συζήτησε στη συνεδρίασή του της 18ης Ιουλίου. Μετά τη διαλογική συζήτηση το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ. αριθ. 1044 απόφασή του ομόφωνα αποφάσισε να στηρίξει τον αγώνα του «ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ» για την προτίμηση των ελληνικών προϊόντων και με αυτό τον τρόπο τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας.