Το 520 είναι ο αριθμός στον κωδικό του προιόντος(barcode) που υποδηλώνει ότι είναι ελληνικό